חדשות ואירועים

עדכונים משולחן צמ"ד

משולחן צמ"ד

אם לומר את האמת עמי פנה אלי לא מכבר והודיע לי שוולדן  לא יצא בקרוב, ולכן המליץ שאוציא עדכונים באופן עצמאי. כבר הייתה בכוונתי לכתוב מספר פעמים, אך גליי המכתבים שהציפו את הקיבוץ בקיץ זה עצרו אותי, הרגשתי שכל דבר שאכתוב יקושר בצורה זו או אחרת לדיון הציבורי המתחולל בימים אלו ויקרא בצורה סובייקטיבית וצרה. היום שההצבעה מאחורינו, אני מרגיש שאני יכול להוציא עדכון על הנעשה בתחומי הצמיחה הדמוגרפית בדן, נושא שהוגדר לפני שנים בודדות בדן, כראשון במעלה בחשיבותו.

עצירת הקליטה:

אחד הסעיפים  המופיעים בהחלטת רשם האגודות השיתופיות בעניינו של קיבוץ דן הוא אי חוקיותו של חוזה הקבלה לחברות בעצמאות כלכלית, ואי התאמתו לתקנון הקיבוץ. בעקבות החלטה זאת וועד ההנהלה העביר אלי הנחייה שהקליטה נעצרת באופן מלא, עד שאקבל הנחייה אחרת. אנו קיבלנו את ההוראה בזמן שמספר משפחות נמצאות בעיצומו של תהליך  הקבלה (לבית האבן, ורכישת בתים של יורשים), אני מקווה שנמצא את הדרך לפתוח מחדש את אפשרות הקבלה ולקבל את המשפחות האלו. לגבי השכונה, מובן שיש צורך בקבלת מספר החלטות עקרוניות בקיבוץ לפני שנוכל להתקדם.

התחדשנו:

לאחר חודשים ארוכים בהם הצוות פעל בהרכב חסר (לאחר פרישתן של יהודית ארזי וסימה רוגני) נבחרה נועה חרמוני לתפקיד רכזת ועדת קבלה. תרומתה של נועה לצוות כבר מורגשת, ואני בטוח שהידע והמוטיבציה שנועה מביאה עמה יעזרו לנו בהשגת היעדים הרבים שעוד לפנינו. אני רוצה בהזדמנות זאת לאחל לנועה בהצלחה בתפקיד הרגיש והמאתגר שהיא לקחה על עצמה.

עבודות הפיתוח בשכונה:

הנה כמעט כל המדרכות לאורך הכבישים  כבר בנויות, שבילי בטון בשטחים בציבוריים נסללים, שוחות הבטון מוגבהות כהכנה לסלילת שכבת האספלט הסופית בכבישים, וכבר ניתן לראות את סוף העבודות באופק, אנו מחכים לשלב האחרון של פרויקט הפיתוח שהוא גינון לאורך המדרכות והכיכרות. אני תקווה שהעבודות יסתיימו עוד לפני בוא הגשם הראשון. אני רוצה לאחל לכולנו, תושבי השכונה חורף ראשון ללא בוץ בבית, לאחר 3 חורפים של חיים בביצה.

שלב ב' של שכונת האבוקדו:

גיא מרכז את הנושא, התקיימו מספר פגישות עם גורמים שונים לבדוק אפשרות לפיתוח שלב ב' של השכונה, האפשרויות הוצגו לוועדת התכנון של הקיבוץ, לצורך גיבוש המלצה. ההמלצות יובאו לדיון בוועד ההנהלה להחלטה.

הגרלת המגרשים:

שלב הקליטה הנוכחי נמצא בבעיה חיובית, שרב מספר המתעניינים ממספר המגרשים הפנויים. מצב זה מחייב אותנו בבדיקה מחודשת של עקרונות הקליטה. במי אנו מעוניינים, מי באמת יגיע לגור בדן, ובין המועמדים הראויים, מהו סדר הקבלה ההגון ביותר. הצוות כבר קיים 2 ישיבות בנושא, ואנו לקראת גיבוש המלצות. ההמלצות יעברו לוועד ההנהלה, ומשם לשיחת הקיבוץ להחלטה.

הערה לגבי ההרשמה: בשבועיים האחרונים נעשו אלי 2 פניית רשמיות עם בקשה לקבל בכתב אישור על רישום לשכונה. אני שמח אל כל מי שפונה, והוא נרשם ברשימת המתעניינים. אך חשוב לי להדגיש שלא יינתנו כל אישורי הרשמה, או התחייבויות אחרות לפני מועד פתיחת ההרשמה. כשתתקבל בשיחת הקיבוץ החלטה על פתיחת שלב ב' של השכונה אנו נוציא פרסומים בנושא, ונפתח את ההרשמה לפרק זמן ארוך דיו שבו כל מי שיעמוד בתנאים יוכל להירשם. 

 

 

צוות זהות קהילתית:.

הצוות הוקם לפני מספר חודשים בהחלטת שיחת הקיבוץ, מתוך כוונה לבחון דרכים לקירוב בין האוכלוסיות השונות בדן, וליצור חזון משותף. והצוות מונה מספר חברים מלאים, מספר חברים בעצמאות כלכלית, ובעלי תפקידים, והוא מקבל תמיכה וליווי מהמחלקה לליווי ישובים של המועצה האזורית.

עד היום התקיימו מספר מפגשים בהם הוצגו זוויות שונות שהחברים למיניהם רואים את הקיבוץ כיום ואת הקיבוץ בעתיד. כמו כן התקיימו מפגשים אם אנשי מקצוע מהם קיבלנו מידע על הניסיון שנצבר בטיפול בבעיות דומות לשלנו (מסתבר שאחרי הכל אנו לא כל כך שונים).

הפגישה האחרונה התקיימה לאחר שהתקבלה בדן החלטת הרשם, והשאלה שמעדה בפני הצוות היא  - האם יש טעם להמשיך להיפגש, או שעדיף להקפיא את פעילות הצוות עד שיתברר לאיזה כיוון קיבוץ דן הולך. ההחלטה שהתקבלה היא: בשלב זה הצוות לא יוצא המלצות ולא יבצע מפגשים עם הקהילה, מאחר ואנו מאמינים שהקרקע לא בשלה לסוג זה של פעילות והידיינות. הצוות החליט כן להמשיך את מסלול הלימוד שלו במסגרתו ניפגש עם מספר נציגי קיבוצים שביצעו מהלכים שונים לאיחוד או פתרון משברים חברתיים בקהילות המתחדשות.  

אני בטוח שבמהרה יבוא יום בו יהיה פתרון מוסכם לגבי הבטחת זכויות הוותיקים בדן.  והצוות יהיה שם בשביל להוביל את הדרך לאיחוי השברים והחזרת קיבוץ דן למסלול של צמיחה גדילה והתחדשות.

רשם:

טלי בן יעקב

רכז צמ"ד