חדשות ואירועים

מזרנים באולם ספורט

באולם הספורט יש מזרנים המחוברים בשרשראות.

נא לא לנסות להוציא אותם או לגעת בהם –

המזרונים אינם רכוש הקיבוץ.

בתודה,

רענן פורת.