חדשות ואירועים

פנייה לקבלת הצעות - נוי וחצר‎

חברים יקרים

 

בימים אלו אנו מפרסמים פנייה לקבלת הצעות מחיר לביצוע שרותי נוי וחצר לקיבוץ.

חבר הרואה עצמו מתאים למכרז זה כקבלן חיצוני – אנא, פנו אליי לפרטים.

 

מצורף מפרט לשירותי הנוי והחצר, לעיונכם.

 

המשך שבוע טוב,

 

בברכה,

 

עמי ודר

מנהל קהילה

מפרט לשרותי נוי וחצר- קיבוץ דן