חדשות ואירועים

דרוש/ה דירקטור/ית לדגי הדן‎

לקבוץ דן דרוש/ה - דירקטור/ית לדגי הדן

כללי:

על חבר מועצת המנהלים מוטלות שתי חובות יסוד, שעליו להיות מודע ומחויב אליהן כדירקטור בעל בכירות עליונה בארגון הקיבוצי (ובעסקי הקיבוץ):

 

  1. חובת זהירות , שמשמעותה הקפדה על פעולה במיומנות ראויה של דירקטור סביר ונקיטה במאמצים ובאמצעים סבירים לקבלת מידע רלוונטי המאפשר לו לקבל החלטות מתוך ידע ושיקול דעת הנוגע לכדאיות העסקית של העניין המובא לדיונו ולאישורו.
  2. חובת אמונים, שמשמעה פעולת הדירקטור לטובת הארגון שעליו הוא מופקד תוך שמירה אדוקה על תום לב ומניעת ניגוד עניינים בין תפקידו כדירקטור ובין מילוי תפקיד אחר שלו וכן מניעת ניגוד עניינים כזה אל מול ענייניו האישיים. בכלל חובה זו מוטל גם על חבר מועצת המנהלים לפעול בגילוי ראוי ולגלות להנהלה ולקיבוץ כל ידיעה מידע או מסמך הנוגעים להם ואשר הגיעו לידיו בתוקף מעמדו או תפקידיו בקיבוץ ובעסקיו.

במסגרת חובת האמונים יימנע חבר מועצת המנהלים מכל פעולה שיש בה משום תחרות עם עסקי הקיבוץ ותאגידיו וכן יימנע מניצול  הזדמנות להשגת טובות הנאה לעצמו.

 

כישורים הנדרשים לחבר מועצת מנהלים בקיבוץ דן ותאגידיו:

 

  • ניסיון מוכח בניהול כלכלי. הבנה וראייה עסקית.
  • השכלה מתחום כלכלה /מנהל עסקים – חובה.
  • ידע וניסיון בתחום המדגה – יתרון
  • יושר אמינות אינטגריטי ואתיקה אישיים.
  • יכולת עבודה בצוות וניהול שיתופי פעולה נרחבים ומגוונים.
  • ענייניות ואובייקטיביות לשם קבלה של הכרעה דמוקרטית בפורום ניהולי רב דעות.
  • הירתמות והתגייסות לטובת הובלת הנושאים המובאים להכרעתו לאישורו ולטיפולו.
  • זמינות ומחויבות לביצוע התפקיד.

 

 

         פניות יש להעביר לרביטל זיו, משאבי אנוש,
לכתובת מייל
hrdan@kibutzdan.co.il  
עד ה- 31.01.2018

*המכרז והגוף הממנה - מטעם  מועצת המנהלים הכללית.

*סה"כ מספר הדירקטורים לבחירה – 1.