חדשות ואירועים

יו"ר כלכלי לשער הגולן‎

‏08.05.2018

דרוש/ה יו"ר כלכלי

ייעוד התפקיד: להנהיג תהליך בו המגזר העסקי של הקיבוץ מפתח, מתאים ומנצל במלואם משאבים נגישים בכדי למצות הזדמנויות בסביבה ולהתמודד עם סיכונים ומכשולים ולהגשים את המטרות שהקיבוץ הציב בתחום הכלכלי.

תפקידי יו"ר כלכלי:

œ     סמכות ואחריות לניהול העסקים : אחריות כוללת לתוצאות המגזר העסקי של הקיבוץ.

·         אחריות לגיבוש והכוונת מדיניות  פיננסית במגזר העסקי של הקיבוץ.

·         אחריות לגיבוש תכנית עבודה שנתית לכל המגזר העסקי ולכל פעילות עסקית.

·         בקרה על ביצוע התכנית ועדכונה בהתאם לשינויים בסביבה ובפעילות העסקית.

·         ליווי ובקרת פעולתם של מרכז המשק והגזבר, בתחומי עיסוקם, אחריותם, יעדיהם והערכת ביצועם.

·         מעורבות במו"מ עם גורמים חיצוניים.

·         הובלת שער הגולן לתוכנית רב שנתית לפיתוח כלכלי

·         שמירה על יציבות כלכלית כפי שמתבטאת במאזנים בשנים האחרונות

·         התנהלות בהמלצת רואי החשבון בנושאי מיסוי, מס הכנסה, איחוד מאזנים וכו

·         הנחייה להתייעלות בענפים והשגת היעדים שנקבעו

·         קידום הטיפול ברכישת שטח המקום/הקו הכחול מול מנהל מקרקעי ישראל. חלופת האגודה או כל החלטה אחרת. הסדרת השימושים הלא מוסדרים (בית הדר, סטודיו, אופניים וכו)

·         קשר רציף עם מנכ"ל גולן ומעכב שוטף אחר המתרחש במפעל – השקעות,

·         פיתוח, חברות בנות, והתנהלות שוטפת.

·         קביעת מדיניות ווידוא ביצוע הפקדות לפנסיה ותחום הביטחון הסוציאלי

 

 

 

 

œ    הפעלת ההנהלה הכלכלית בדרך שתבטיח את ביצוע משימותיה:

אחריות כוללת להפעלת מועצת מנהלים לעסקים בדרך שתבטיח את ביצוע התפקידים המוטלים עליה ואת העמידה בהם תחת הסמכויות שניתנו לה.

·         אחריות לקיום ישיבות סדירות וזימון ישיבות דחופות.

·         אחריות לקביעת סדר היום לישיבה ופרסומו לפני הישיבה (שבוע מראש), הכנת החומר לדיון על בישיבה ופרסומו למשתתפים (שבוע מראש), ניהול הישיבה, כתיבת סיכום, הפצתו למשתתפים ואישורו על ידם (תוך שבועיים ממועד הישיבה).

·         אחריות למעקב שוטף על ביצוע החלטות ההנהלה הכלכלית ודיווח מצב בתחילת כל ישיבה.

·         אחריות לאישור סיכומים תקופתיים במועד, אישור דוחות חשבונאיים במועד, הצגתם במועד לאישור הועד המנהל (מזכירות) ולאסיפת החברים.

 


דרישות התפקיד


·         ניסיון בניהול עסקים רחבי היקף ורחבי תחומים.

·         ניסיון קודם בתפקיד יו"ר מוע"מ.

·         הכרת הקיבוץ כמערכת כלכלית וכצורת חיים.

·         יכולת בקבלת החלטות.

·         יחסי אנוש טובים

·         קשרים במערכות חוץ – בנקים, מוסדות ממשלתיים, ארגונים אזוריים וכד' – יתרון.

·         אמינות  ויושרפורומים בהם יושב: מועצת מנהלים (דירקטוריון) העסקית של הקיבוץ.

דירקטור במועצת מנהלים של גולן מוצרי פלסטיק בע"מ.

היקף משרה 20% (כ-יום בשבוע) אורך קדנציה 4 שנים

 

חברי צוות האיתור:  תמיר מייזלס, מוטי אליאסי, משה דיין וניצן רימר